Maand Archieven

oktober 2021

Theatervoorstelling Jeugd (4+)

Door | Sport en Gezond

Kom op woensdag 10 november naar CulturA&Zo! Naar de voorstelling SOEP!

SOEP! is een beeldende voorstelling met een grote dosis humor, die alle zintuigen prikkelt. Met de verhalen van oma gaan Milan en Marijn op reis. Ze ontdekken de landen van de oorsprong van ons eten. Een tocht met bootjes van uien en vliegende knoflook; ze reizen door een bos van broccoli. Duik mee in de geschiedenis en reis naar de uithoeken van de wereld waar je eten vandaan komt. Tijdens de voorstelling ontstaan er met behulp van de camera op het scherm landschappen van de producten die ook in de soep verdwijnen. Er wordt echt gekookt en de kinderen mogen ook echt proeven! Komt de SOEP af? En is die lekker? Kijk en proef mee!

Woensdag 10 november 2021 om 15.00 uur
CulturA & Zo, Grote zaal

Deze voorstelling kost € 13,50 en kaarten zijn HIER te koop.

Open Trainingen bij HCP

Door | Sport en Gezond
Op woensdag 3, 10, 17, 24 november en 1 december kun je in een serie van vijf trainingen deelnemen aan Open Trainingen bij HCP. Deze activiteit is uitsluitend bedoeld voor kinderen die nog niet op hockey zitten. Tijdens deze serie van vijf trainingen maken deelnemers kennis met hockey en HCP. Ideaal om te kijken of de sport en/of vereniging wat voor je is, waarin je de basistechnieken van het hockey aangeleerd krijgt. Aanmelden kan HIER.

Cultuureducatie met kwaliteit begint hier!

Door | Sport en Gezond

Stel, u hebt als school of culturele instelling een vraag over kunst en cultuur in de klas. U wilt de kinderen hierin meer wegwijs maken en creatief aan de slag laten gaan. Dan is de Cultuurtrein, Team4Talent (Pijnacker-Nootdorp) of Bibliotheek Oostland een goed begin. Zij brengen scholen en culturele instelling(en) met elkaar in contact en helpen u op weg naar een uitstekend plan.

Ze doen niet hetzelfde, de Cultuurtrein, Team4Talent en Bibliotheek Oostland, maar ze hebben wel een gezamenlijk doel: alle kinderen de kans geven om in aanraking te komen met kunst en cultuur. “Het begint altijd met een vraag van de school”, zegt Charmaine Hulsbosch, projectleider van de Cultuurtrein. “Wat wil en kan ik de kinderen bieden als school, waar heb ik hulp bij nodig, moeten de leerkrachten getraind worden? Van daaruit gaan de Cultuurtrein, Team4Talent en/of Bibliotheek Oostland aan de slag. We zoeken daarbij nadrukkelijk de verbinding met de passende lokale culturele instellingen en koppelen die aan de school om gezamenlijk tot een mooi plan te komen dat bijdraagt aan de cultuureducatie.”

Wisselwerking
De Cultuurtrein, Team4Talent en Bibliotheek Oostland werken afzonderlijk van elkaar maar werken ook vaak nauw samen. Cultuurcoach Joyce van de Merwe van Team4Talent geeft een voorbeeld: “De Cultuurtrein organiseert een zogenaamde beursvloer waar scholen en culturele instellingen samenkomen. Scholen maken hier hun wensen kenbaar en de culturele instellingen koppelen daar een maatproduct aan. In het vervolg komen daar vaak andere projecten uit voort die de kunst en cultuur in de school bevorderen. Het is echt een wisselwerking tussen ons drieën. Nog een voorbeeld: een school wilde in de plusklas met literatuur aan de slag, samen met Team4Talent. Uit dat project volgde het bevorderen van lezen door de bibliotheek. Het geeft aan: ons gezamenlijke doel is altijd hetzelfde.”

Op weg helpen
Hoofd Vakteam Jeugd en Jongeren Rian Hoofs van Bibliotheek Oostland beaamt dat: “Het gaat ons om de cultuureducatie met kwaliteit en we helpen elkaar om dat te bevorderen in scholen. Wanneer een school zich bij ons meldt, kijken we wie van ons het beste past. Soms zijn wij dat, een andere keer is dat de Cultuurtrein of Team4Talent en soms werken we samen. Voor de school maakt het niet uit wie ze op weg helpt, áls ze maar op weg worden geholpen. Het is overigens niet zo dat wij alles doen en dat wij voor alle financiële middelen zorgen. In die zin is dat altijd in samenwerking met de scholen én de culturele instellingen. We focussen ons met z’n allen op cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs en daar gaan we de komende tijd enthousiast mee door.”

Meer informatie?
Wilt u meer weten over cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs of heeft u een vraag over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met:
· Rian Hoofs van Bibliotheek Oostland: r.hoofs@bibliotheekoostland.nl.
· Charmaine Hulsbosch van de Cultuurtrein: cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl.
· Joyce van de Merwe van Team4Talent: j.vandemerwe@bibliotheekoostland.nl.
Zij helpen u op weg!

Kijk voor meer informatie en alle mogelijkheden ook eens op de websites van de drie organisaties: www.bibliotheekoostland.nl, www.cultuurtrein.nl en www.team4talent.org.

Verschil Cultuurtrein en Team4Talent
De Cultuurtrein regelt de verbindingen tussen scholen en culturele instellingen. Team4Talent zit in de uitvoering van activiteiten en is in die zin cultuuraanbieder.