AANMELDEN

Door | Sport en Gezond

Aanmelden voor onze activiteiten kan via de link hieronder. Leuk als je meedoet!

Klik >>>HIER<<< om je aan te melden!

Voor meer informatie over de inhoud van de activiteiten: zie het inschrijfformulier, onze website en onze social media-kanalen.

Glow in the Dark Sports

Door | Sport en Gezond

Kom op 4 januari naar ons spectaculaire evenement: Glow in the Dark Sports! We gaan in het donker, maar met glow in the dark-materiaal, verschillende sporten doen. Trek je mooiste neon kleuren of juist witte kleding aan zodat je zichtbaar bent in de blacklights! Schrijf je HIER gratis in. We zien je graag op dinsdag 4 januari in de sporthal bij DSVP in Pijnacker.

Wintergames

Door | Sport en Gezond

Wil jij je deze kerstvakantie even lekker uitleven? Trek een warme jas aan en kom op 28 december verschillende sporten in winterse stijl uitoefenen. Als er toevallig sneeuw ligt, neem je dan je slee mee? De Wintergames vinden plaats op het kunstgrasveld van SV Nootdorp en zijn voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Aanmelden kan HIER.

Themabijeenkomst Positief Coachen

Door | Sport en Gezond

Een positief sportklimaat is een van de speerpunten in het sportakkoord. We organiseren daarom op 29 november om 20.00 uur een themabijeenkomst over positief coachen. Te fanatieke ouders, een tekort aan trainers en coaches, veel kinderen die in de puberteit afhaken of incidenten op en rond de vereniging: Veel sportclubs herkennen het!

Dat schiet lekker op zo!’ is een humoristische theatervoorstelling vol met herkenbare situaties voor iedereen bij een sportclub. Het gaat over hoe je als trainer of bestuurslid kunt zorgen dat jeugdige sporters beter gaan presteren en je vereniging sterker worden. Ook wordt uitgelicht hoe je als ouder kunt zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport.

Deze theatervoorstelling in CulturA & Zo (Nootdorp) is gratis te bezoeken. Bestel HIER je vrijkaartje!

Peutergym

Door | Sport en Gezond

Op donderdagochtend 6 januari staat Peutergym op het programma! Tijdens deze activiteit maken peuters kennis met bewegen en komen ze in aanraking met vaardigheden zoals vangen, rollen en balanceren. De Peutergym vindt plaats in het gymlokaal van basisschool De Tweemaster in Pijnacker. Inschrijven voor deze speelse ochtend is kosteloos en kan HIER.

Spelregels

Door | Sport en Gezond

Bij deelname aan onze activiteiten vragen we u akkoord te gaan met onderstaande spelregels. Zonder akkoord is het helaas niet mogelijk om met ons mee te doen.

Spelregels Team4Talent:

Inschrijving
Het inschrijven voor onze activiteiten is enkel mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving op www.bit.ly/team4talent.

Het is mogelijk om uw kind(eren) voor meerdere activiteiten in te schrijven.

Het is alleen mogelijk om uw kind in te schrijven voor een activiteit wanneer uw kind binnen de genoemde leeftijdscategorie valt. Ervaring leert dat afwijkende leeftijden het verloop van een activiteit kunnen belemmeren. Dit komt het plezier van uw kind en andere deelnemers niet ten goede. Te jonge of te oude kinderen kunnen van deelname aan de activiteit worden uitgesloten wanneer blijkt dat zij niet de juiste leeftijd hebben.

Na de digitale inschrijving ontvangt u per e-mail een kopie van de door u ingevulde gegevens. Dit is de bevestiging van inschrijving. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is de inschrijving niet gelukt.

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via e-mail. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel e-mailadres.

Aanwezigheid
Heeft u uw kind ingeschreven voor een activiteit, dan rekenen we erop dat uw kind aanwezig is. Mocht uw kind onverhoopt afwezig zijn, geef dit dan aan ons door via e-mail: info@team4talent.org. Graag ontvangen we de afmelding in een zo vroeg mogelijk stadium, maar uiterlijk twee uur voor de activiteit.

Klachten
We zijn gedreven om ouders/verzorgers, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het – ondanks onze inzet – voorkomen dat u ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. U kunt ons benaderen via info@team4talent.org.

Beeldwerk
Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden van de deelnemers welke wij mogelijk publiceren voor promotie. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit vooraf per e-mail aan te geven via info@team4talent.org.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade het directe gevolg is van ons toe te rekenen opzet of grove schuld.

We zijn evenmin aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie is het Nederlands recht van toepassing.

Vervoer van/naar activiteiten
De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.

Theatervoorstelling Jeugd (4+)

Door | Sport en Gezond

Kom op woensdag 10 november naar CulturA&Zo! Naar de voorstelling SOEP!

SOEP! is een beeldende voorstelling met een grote dosis humor, die alle zintuigen prikkelt. Met de verhalen van oma gaan Milan en Marijn op reis. Ze ontdekken de landen van de oorsprong van ons eten. Een tocht met bootjes van uien en vliegende knoflook; ze reizen door een bos van broccoli. Duik mee in de geschiedenis en reis naar de uithoeken van de wereld waar je eten vandaan komt. Tijdens de voorstelling ontstaan er met behulp van de camera op het scherm landschappen van de producten die ook in de soep verdwijnen. Er wordt echt gekookt en de kinderen mogen ook echt proeven! Komt de SOEP af? En is die lekker? Kijk en proef mee!

Woensdag 10 november 2021 om 15.00 uur
CulturA & Zo, Grote zaal

Deze voorstelling kost € 13,50 en kaarten zijn HIER te koop.

Open Trainingen bij HCP

Door | Sport en Gezond
Op woensdag 3, 10, 17, 24 november en 1 december kun je in een serie van vijf trainingen deelnemen aan Open Trainingen bij HCP. Deze activiteit is uitsluitend bedoeld voor kinderen die nog niet op hockey zitten. Tijdens deze serie van vijf trainingen maken deelnemers kennis met hockey en HCP. Ideaal om te kijken of de sport en/of vereniging wat voor je is, waarin je de basistechnieken van het hockey aangeleerd krijgt. Aanmelden kan HIER.

Cultuureducatie met kwaliteit begint hier!

Door | Sport en Gezond

Stel, u hebt als school of culturele instelling een vraag over kunst en cultuur in de klas. U wilt de kinderen hierin meer wegwijs maken en creatief aan de slag laten gaan. Dan is de Cultuurtrein, Team4Talent (Pijnacker-Nootdorp) of Bibliotheek Oostland een goed begin. Zij brengen scholen en culturele instelling(en) met elkaar in contact en helpen u op weg naar een uitstekend plan.

Ze doen niet hetzelfde, de Cultuurtrein, Team4Talent en Bibliotheek Oostland, maar ze hebben wel een gezamenlijk doel: alle kinderen de kans geven om in aanraking te komen met kunst en cultuur. “Het begint altijd met een vraag van de school”, zegt Charmaine Hulsbosch, projectleider van de Cultuurtrein. “Wat wil en kan ik de kinderen bieden als school, waar heb ik hulp bij nodig, moeten de leerkrachten getraind worden? Van daaruit gaan de Cultuurtrein, Team4Talent en/of Bibliotheek Oostland aan de slag. We zoeken daarbij nadrukkelijk de verbinding met de passende lokale culturele instellingen en koppelen die aan de school om gezamenlijk tot een mooi plan te komen dat bijdraagt aan de cultuureducatie.”

Wisselwerking
De Cultuurtrein, Team4Talent en Bibliotheek Oostland werken afzonderlijk van elkaar maar werken ook vaak nauw samen. Cultuurcoach Joyce van de Merwe van Team4Talent geeft een voorbeeld: “De Cultuurtrein organiseert een zogenaamde beursvloer waar scholen en culturele instellingen samenkomen. Scholen maken hier hun wensen kenbaar en de culturele instellingen koppelen daar een maatproduct aan. In het vervolg komen daar vaak andere projecten uit voort die de kunst en cultuur in de school bevorderen. Het is echt een wisselwerking tussen ons drieën. Nog een voorbeeld: een school wilde in de plusklas met literatuur aan de slag, samen met Team4Talent. Uit dat project volgde het bevorderen van lezen door de bibliotheek. Het geeft aan: ons gezamenlijke doel is altijd hetzelfde.”

Op weg helpen
Hoofd Vakteam Jeugd en Jongeren Rian Hoofs van Bibliotheek Oostland beaamt dat: “Het gaat ons om de cultuureducatie met kwaliteit en we helpen elkaar om dat te bevorderen in scholen. Wanneer een school zich bij ons meldt, kijken we wie van ons het beste past. Soms zijn wij dat, een andere keer is dat de Cultuurtrein of Team4Talent en soms werken we samen. Voor de school maakt het niet uit wie ze op weg helpt, áls ze maar op weg worden geholpen. Het is overigens niet zo dat wij alles doen en dat wij voor alle financiële middelen zorgen. In die zin is dat altijd in samenwerking met de scholen én de culturele instellingen. We focussen ons met z’n allen op cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs en daar gaan we de komende tijd enthousiast mee door.”

Meer informatie?
Wilt u meer weten over cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs of heeft u een vraag over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met:
· Rian Hoofs van Bibliotheek Oostland: r.hoofs@bibliotheekoostland.nl.
· Charmaine Hulsbosch van de Cultuurtrein: cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl.
· Joyce van de Merwe van Team4Talent: j.vandemerwe@bibliotheekoostland.nl.
Zij helpen u op weg!

Kijk voor meer informatie en alle mogelijkheden ook eens op de websites van de drie organisaties: www.bibliotheekoostland.nl, www.cultuurtrein.nl en www.team4talent.org.

Verschil Cultuurtrein en Team4Talent
De Cultuurtrein regelt de verbindingen tussen scholen en culturele instellingen. Team4Talent zit in de uitvoering van activiteiten en is in die zin cultuuraanbieder.

Vacature: Vakleerkracht Sport

Door | Sport en Gezond

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland zoekt per direct een combinatiefunctionaris in de functie van:

Vakleerkracht Sport (M/V), 32 uur per week

Ben jij in het bezit van een lesbevoegdheid en op zoek naar een gevarieerde baan in de sportwereld? Heb jij een passie voor sport waarbij je graag in contact staat met de jeugd? Beschik je over de nodige creativiteit en vind je het fijn om de vrijheid te krijgen nieuwe ideeën te ontplooien? Dan is deze baan perfect voor jou!

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp en diverse lokale organisaties hebben afgesproken samen te werken aan een versteviging van het sportieve en culturele aanbod op scholen, bij verenigingen en in de wijken. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland geeft hier in deze gemeente uitvoering aan. Dit wordt gerealiseerd middels een professioneel team, genaamd Team4Talent, bestaande uit vakleerkrachten, sportconsulenten en buurtwerkers.

Wat ga je doen?
Als vakleerkracht sport binnen Team4Talent geef je een impuls aan het bewegingsonderwijs en het promoten van een gezonde leefstijl in Pijnacker-Nootdorp. Je verzorgt voorbeeldlessen op scholen, faciliteert sportkennismakingslessen en je structureert samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Je realiseert samen met je collega’s in de functie van sportconsulent een veelzijdig en gedifferentieerd sport- en beweegaanbod op en rondom scholen, bij de kinderopvang, bij de sportverenigingen en in de buurt.

In je functie ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, mede door het geven van voorbeeldlessen en coachen van groepsleerkrachten;
  • Het ondersteunen van vakleerkrachten bij het screenen van basisschoolkinderen op motorisch vlak;
  • Het opzetten van een sportkennismakingsprogramma;
  • Het opzetten van een naschools sportprogramma;
  • Het opzetten van schooltoernooien in samenwerking met verenigingen;
  • Het stimuleren van structurele samenwerking tussen onderwijs, sport en kinderopvang;
  • Het begeleiden van stagiaires die beweegteams vormen ter ondersteuning van het team;

Ben jij onze ideale kandidaat?
Dan ben je ten minste in het bezit van een 1e-graads lesbevoegdheid (een vereiste) met een afgeronde hbo opleiding ALO. Daarbij ben je niet bang om te pionieren en werk je praktisch en resultaatgericht, maar wel met gevoel voor verhoudingen. Je bent een proactieve, flexibele en communicatieve persoonlijkheid, iemand die goed zelfstandig kan werken en over de nodige creativiteit beschikt. Omdat je sport op een enthousiaste manier kunt overbrengen ben je in staat om kennis en ervaringen te delen en zo een belangrijke bijdrage te leveren om het thema sport in Pijnacker-Nootdorp naar een hoger niveau te tillen.

Wat bieden wij jou?
Je krijgt een leuke, afwisselende en verantwoordelijke baan in een enthousiast zelfverantwoordelijk team te Pijnacker-Nootdorp met veel passie voor hun werk. De CAO Sociaal Werk is van toepassing met prima arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen keuzebudget en een loopbaanbudget. De salariëring is binnen schaal 8 van de cao geregeld. De werkdagen worden afgestemd op de projectwerkzaamheden en jouw inzetbaarheid.

Enthousiast?
Klinkt dit als de ideale baan voor jou? Solliciteer dan meteen door een gemotiveerde brief en CV te sturen naar vacatures@stjjmh.nl. Vermeld daarbij per wanneer je inzetbaar bent. Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met teamleider Esther Scheenaard: 06-35120101. Voor meer informatie over Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland bezoek je onze site: www.stjjmh.nl. De vacature blijft open staat totdat we deze mooie functie ingevuld hebben.