Deze motorische test is het resultaat van een onderzoeksproject dat geïnitieerd is door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Haagse Hogeschool. Team4Talent werkt met deze organisaties samen om dit model op een grotere schaal in te zetten.

 

Tijdens de gymles leggen docenten LO de basis voor een leven lang goed bewegen en sporten. Dit doen zij o.a. door zich te richten op de motorische ontwikkeling van kinderen. Uit literatuuronderzoek van De Haagse Hogeschool komt naar voren dat het beheersen van fundamentele motorische vaardigheden samenhangt met een meer actieve leefstijl op latere leeftijd.

 

Het meetinstrument is ontwikkeld om de motorische vaardigheden van kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar te meten. Dit is een praktisch toepasbare test voor het in kaart brengen van motorisch vaardigheid. Het meetinstrument kan ingezet worden ten behoeve van:

  • Screening: identificatie van risicogroepen (kinderen met een motorische achterstand);
  • Monitoring: monitoren van motorische ontwikkeling van individuen en monitoring van trends in motorische vaardigheden op groeps- en schoolniveau en subgroepen daarbinnen over de tijd;
  • Benchmarking: het vergelijken van groepen en scholen op de motorische vaardigheden van de kinderen;

Evaluatie: evaluatie van interventies ter verbetering van de motorische vaardigheden van kinderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *