Organisatie

Organisatie

Binnen Team4Talent zijn er vier verschillende functies te onderscheiden die ieder op een ander gebied actief zijn. Wel zoeken zij onderling de verbinding om elkaar te versterken en kansen optimaal te benutten.

Vakleerkracht:
Dit is een lesgever die actief is in de gymzalen tijdens het bewegingsonderwijs van basisscholen. Samen met groepsleerkrachten worden lessen gegeven om zo het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Ook organiseert de vakleerkracht sportdagen. Hiernaast kan de vakleerkracht ondersteuning bieden ten aanzien van bewegingsonderwijs gerelateerde onderwerpen zoals: nieuwe lesideeën, workshops, jaarplannen en doorgaande leerlijnen.

Combinatiefunctionaris / Sportconsulent:
Dit is een bruggenbouwer tussen verenigingen en scholen. De sportconsulent zorgt voor ondersteuning op beleidsmatig niveau bij verenigingen. Zo worden bijvoorbeeld verenigingen aan scholen gekoppeld in de vorm van clinics om op deze manier meer kinderen aan het sporten te krijgen en voor nieuwe leden te zorgen voor de vereniging.

Sportbuurtwerker:
De sportbuurtwerker is er voor de jeugd buiten schooltijd en activeert hen door naschoolse sport te organiseren op de pleintjes in de wijk. De sportbuurtwerker weet wat er speelt in de buurt en heeft nauwe contacten met jongerenwerkers en wijkmanagers. Tevens levert de sportbuurtwerker ook een actieve bijdrage aan de organisatie en uitvoering van activiteiten van Team4Talent met het organiseren van sportactiviteiten tijdens de tussenschoolse opvang en naschoolse opvang.

Cultuurcoach:
Deze levert een bijdrage aan de talentontwikkeling van de jeugd. Dit gebeurt door kinderen kennis te laten maken met diverse vormen van kunst en cultuur. Er worden verbindingen gelegd tussen het onderwijs, kinderopvang en het lokale cultuuraanbod door samen te werken met de Cultuurtrein.  De cultuurcoach is specialist in disciplines Beeldende vorming, Literatuur, Media, Muziek, Techniek en Theater. Er worden educatieve programma’s en culturele activiteiten aangeboden op scholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Bovendien is er speciale aandacht voor leesbevordering en mediawijsheid vanwege de samenwerking met de bibliotheek.