Cultuur

In het Team4Talent Cultuurmenu wordt het cultuuraanbod voor het primair onderwijs gepresenteerd. De programma’s worden uitgevoerd door een Cultuurcoach Theater en Muziek, een Cultuurcoach Kunst en Techniek en een Taal- en Mediacoach. Dit menu bestaat uit verschillende losse programma’s of lessenseries die gemakkelijk in te passen zijn in een doorgaande leerlijn cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid.

Team4Talent Cultuur gaat bij het aanbieden van de programma’s uit van de Kerndoelen zoals die geformuleerd zijn door het ministerie van OC&W (Kerndoel 9 op het gebied van Nederlandse taal en kerndoel 54, 55 en 56 op het gebied van Kunstzinnige vorming).

Wilt u meer informatie over het cultuurmenu voor de scholen, neem dan contact op met één van onze medewerkers.