Gezonde School

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Een school die binnen een gekozen thema de pijlers van Gezonde School op orde heeft kan zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema! Samen met de GGD ondersteunt Team4Talent scholen bij deze gezondere aanpak.