[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”]

Bij deelname aan onze activiteiten vragen we u akkoord te gaan met onderstaande spelregels. Zonder akkoord is het helaas niet mogelijk om met ons mee te doen.

Spelregels Team4Talent:

Inschrijving
Het inschrijven voor onze activiteiten is enkel mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving op www.bit.ly/team4talent.

Het is mogelijk om uw kind(eren) voor meerdere activiteiten in te schrijven.

Het is alleen mogelijk om uw kind in te schrijven voor een activiteit wanneer uw kind binnen de genoemde leeftijdscategorie valt. Ervaring leert dat afwijkende leeftijden het verloop van een activiteit kunnen belemmeren. Dit komt het plezier van uw kind en andere deelnemers niet ten goede. Te jonge of te oude kinderen kunnen van deelname aan de activiteit worden uitgesloten wanneer blijkt dat zij niet de juiste leeftijd hebben.

Na de digitale inschrijving ontvangt u per e-mail een kopie van de door u ingevulde gegevens. Dit is de bevestiging van inschrijving. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is de inschrijving niet gelukt (check ook altijd even uw ongewenste postvak!).

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via e-mail. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel e-mailadres.

Aanwezigheid
Heeft u uw kind ingeschreven voor een activiteit, dan rekenen we erop dat uw kind aanwezig is. Mocht uw kind onverhoopt afwezig zijn, geef dit dan aan ons door via e-mail: manon.vanleeuwen@gro-up.nl. Graag ontvangen we de afmelding in een zo vroeg mogelijk stadium, maar uiterlijk twee uur voor de activiteit.

Klachten
We zijn gedreven om ouders/verzorgers, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het – ondanks onze inzet – voorkomen dat u ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. U kunt ons benaderen via manon.vanleeuwen@gro-up.nl.

Beeldwerk
Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden van de deelnemers welke wij mogelijk publiceren voor promotie. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit op de dag van de activiteit bij een van onze medewerkers melden. Het is ook mogelijk dit vooraf per e-mail aan te geven via manon.vanleeuwen@gro-up.nl.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade het directe gevolg is van ons toe te rekenen opzet of grove schuld.

We zijn evenmin aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie is het Nederlands recht van toepassing.

Vervoer van/naar activiteiten
De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.

[/vc_column][/vc_row]