Train de Trainer

Een training voor trainers die actief zijn binnen de vereniging, waarin de vaardigheden worden vergroot die je nodig hebt om een goede training te verzorgen. Doel van de training is om de trainers de fijne kneepjes van het vak te leren. In overleg met de vereniging zal worden afgestemd wat de doelgroep en de doelstelling is. Afhankelijk van deze vraag zal worden ingespeeld op een aantal mogelijke thema’s. Het gaat dan om het ontwerpen van een training en de vaardigheden die nodig zijn bij het goed uitvoeren van een training.